ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom is het gezin zo belangrijk voor mormonen?

Officieel antwoord

Veel van de groei die we in dit leven doormaken, vindt plaats in ons gezin.

In ons gezin leren we van elkaar en hebben we elkaar lief. We dienen en onderwijzen elkaar. Wij delen vreugde en verdriet. Gezinsbanden kunnen moeilijke momenten opleveren, maar ze kunnen ons ook kracht en veel geluk brengen.

Het gezin staat centraal in Gods plan voor zijn kinderen. Het is ook de centrale eenheid van de samenleving en de plek om kinderen op aarde te brengen, waar ze liefde ontvangen, opgevoed worden en in waarheid en rechtschapenheid worden onderricht (zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).

We kunnen weliswaar niet kiezen onder welke omstandigheden we geboren worden, maar we kunnen er wél voor kiezen om ons gezin sterker en gelukkiger te maken. We kunnen terugkeren in de tegenwoordigheid van God om daar voor eeuwig als gezin verenigd te zijn.