ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Is het waar dat Jezus na zijn kruisiging en opstanding in Noord-Amerika is verschenen, zoals in het Boek van Mormon staat beschreven?

Officieel antwoord

In het Boek van Mormon staat dat de herrezen Jezus Christus zijn getrouwe volgelingen in het oude Amerika heeft bezocht. Na zijn bezoek aan zijn discipelen in de oude wereld is Hij uit de hemel neergedaald en aan zijn volgelingen in het oude Amerika verschenen.

In het Boek van Mormon staat beschreven dat Jezus Christus tijdens zijn bezoek de zieken genas, in het evangelie onderwees, de kinderen zegende en twaalf discipelen riep om zijn kerk in Amerika te stichten (3 Nephi 11:18; 3 Nephi 12:1-2).