ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Geloven de mormonen in de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest?

Officieel antwoord

De Heilige Geest is een lid van de Godheid, net als God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De Heilige Geest heeft dezelfde doelen als de Vader en de Zoon, maar is een afzonderlijke persoon. Door middel van Joseph Smith openbaarde de Heer:

De Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een Persoon van geest. Ware het niet zo, dan kon de Heilige Geest niet in ons wonen. (Leer en Verbonden 130:22)

De speciale opdracht van de Heilige Geest is van de Vader en de Zoon te getuigen, de waarheid te openbaren (Boek van Mormon, Moroni 10:4,5), ons te troosten (Johannes 14:26), en ons te heiligen. Hij is een goddelijke gids en leraar.