ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wie zijn de mormonen?

Officieel antwoord

Mormonen zijn lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die in 1830 is georganiseerd. In 2012 had de kerk zo’n veertien miljoen leden over de hele wereld. De hoofdzetel van de kerk bevindt zich in Salt Lake City (Utah, VS). Mormonen geloven in de Bijbel en in de leringen van Jezus die in openbaringen aan hedendaagse apostelen en profeten zijn gegeven. Mormonen geloven dat hun kerk dezelfde is als de oorspronkelijke kerk die Jezus stichtte toen Hij op aarde leefde (zie Efeziërs 2:19-20, 4:11-14). De naam ‘mormoon’ is een bijnaam omdat de kerk in het Boek van Mormon gelooft (oude Schriftuur die geopenbaard is aan en opgeschreven is door profeten in Amerika in de tijd dat de Bijbel in de oude wereld werd geschreven).