ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat geloven mormonen aangaande de Bijbel? Beschouwen zij de Bijbel als heilige Schriftuur en Gods woord?

Officieel antwoord

De meeste van onze schriftuurlijke geschriften zijn afkomstig van apostelen en profeten. Door middel van apostelen en profeten heeft God zijn kinderen heilige geschriften gegeven, de Schriften of Schriftuur genoemd. Door middel van de Schriften leren we over God, zijn liefde voor ons en zijn leringen. Voor de christelijke wereld is de Bijbel het bekendste boek met Schriftuur. Naast de Bijbel aanvaarden de heiligen der laatste dagen de volgende boeken als Schriftuur:

  • Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus, is een kroniek van Gods handelingen met de inwoners van het oude Amerika (2000 v.C.–400 n.C.).
  • De Leer en Verbonden is een verzameling openbaringen en geïnspireerde verklaringen die gegeven zijn voor de vestiging en regulering van de Kerk van Jezus Christus in de laatste dagen (1830 n.C–1978 n.C).
  • De Parel van grote waarde, een selectie openbaringen, vertalingen en geschriften van Joseph Smith.