ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Mormonen geloven dat Jezus Christus hun Heiland is. Waarom hebben we een Heiland nodig?

Officieel antwoord

Als u zich bekeert, kunt u door de verzoening van Jezus Christus vergeving van uw zonden ontvangen. Omdat onze hemelse Vader wist dat we soms verkeerde beslissingen zouden nemen, heeft Hij voor ons een weg bereid om vergeving van onze zonden te ontvangen (Johannes 3:16). Hij heeft in een Heiland voorzien, Jezus Christus, die in de hof van Getsemane en aan het kruis onze zonden op Zich heeft genomen zodat wij vergeving kunnen ontvangen als we ons oprecht bekeren (Boek van Mormon, Mosiah 4:6).

Als we ons oprecht bekeren:

  • Belijden we de zonde tegenover God en ieder ander die door onze zonde geschaad is. In geval van ernstige zonden moeten we die ook aan de bevoegde priesterschapsleiders belijden.
  • Vragen we God en eventuele slachtoffers om vergeving.
  • Herstellen we zo mogelijk de aangerichte schade.
  • Verzaken we onze zonden.
  • Streven we ernaar om de geboden te onderhouden.

Oprechte bekering leidt tot gemoedsrust en vergeving. God heeft beloofd: ‘Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan’ (Leer en Verbonden 58:42).