ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is het priesterschap?

Officieel antwoord

Het priesterschap is het gezag om in de naam van God te handelen. Hetzelfde priesterschapsgezag dat in de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus bestond, is tegenwoordig in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te vinden. De kerk wordt met dit gezag geleid en bestuurd.

Alle mannelijke leden van de kerk die er klaar voor zijn, ontvangen het priesterschap om de kerk te leiden en de kinderen van onze hemelse Vader te dienen. Een man die het priesterschap draagt, kan op verschillende manieren dienen:

  • Kerkgemeenten van de kerk leiden
  • De verordeningen van de kerk verrichten, zoals de doop
  • De zieken zalven

God verwacht van hen die zijn heilig priesterschap dragen dat zij het voorbeeld van Jezus Christus volgen en anderen liefdevol en vriendelijk dienen.