ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat gebeurt er met het tiendegeld dat mormonen betalen?

Officieel antwoord

Het beginsel van tiende, ofwel het vrijwillig betalen van een tiende van iemands inkomen aan het werk van God, is al vanaf de tijd van het Oude Testament van kracht. Abraham betaalde tiende aan Melchizedek (Genesis 14:17-20).

De wet van tiende is de manier waarop de Heer zijn kerk financiert. Getrouwe leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen betalen een tiende deel van hun inkomen als tiende. Het tiendegeld wordt gebruikt voor:

  • De bouw van tempels, kerkgebouwen en andere gebouwen.
  • De algemene middelen van de kerk.
  • De financiering van het zendingswerk (exclusief de persoonlijke kosten van zendelingen).
  • Materiaal dat in lessen en organisaties van de kerk wordt gebruikt.
  • Tempelwerk, familiegeschiedenis en veel andere belangrijke activiteiten van de kerk.
  • Onderwijs.

Toen de Heer zijn volk door middel van de profeet Maleachi in het Oude Testament aan deze wet herinnerde, beloofde Hij dat Hij de mensen die trouw hun tiende betaalden zou zegenen (Maleachi 3:10).