ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat geloven de mormonen aangaande het ‘eeuwige leven’?

Officieel antwoord

De hemel is de plek waar God woont en het is de toekomstige woning van hen die Gods wil doen en de leringen van Jezus Christus volgen. De hoop van onze hemelse Vader en Jezus Christus en het doel van het leven op aarde is ons te onderrichten en voor te bereiden zodat we met ons gezin voor eeuwig bij onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen leven.

Na onze opstanding worden we geoordeeld en beloond voor wat we in dit leven hebben gedaan (zie Openbaring 20:12-13).

Jezus Christus leerde zijn apostelen dat er ‘vele woningen’ in het huis van zijn Vader zijn (Johannes 14:2). Onze liefdevolle hemelse Vader wil al zijn kinderen graag belonen voor hun gehoorzaamheid aan zijn geboden en hun bereidheid om de Heiland te volgen.

Wie dat doen en een terugkeer in de tegenwoordigheid van God en Christus verdienen, worden ‘erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus’ (Romeinen 8:17) van al wat de Vader heeft. Zij keren terug om bij hun hemelse Vader en hun familie te wonen in Gods eeuwige heerlijkheid.

Wie ervoor kiezen om onze hemelse Vader en Jezus Christus niet te volgen, ontvangen een beloning voor wat zij in dit leven hebben gedaan, maar genieten niet de heerlijkheid van wonen in de tegenwoordigheid van God.