ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Kunnen man en vrouw voor eeuwig samen zijn? Geloven mormonen dat het gezin voor eeuwig samen in de hemel zal leven?

Officieel antwoord

Familiebanden kunnen eeuwig duren — ze zijn niet alleen voor dit leven.

Net als we door onze omgang met familieleden soms de grootste vreugde hebben, kan het verlies van een dierbaar familielid ons grootste verdriet betekenen.

Jezus Christus heeft zijn discipelen de bevoegdheid gegeven om gezinnen voor eeuwig te verzegelen: ‘Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen’ (Matteüs 16:19).

De dood hoeft niet het einde van onze band met onze dierbaren te betekenen. De Heer heeft aan Joseph Smith geopenbaard: ‘Dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook daar [in de eeuwigheid] onder ons bestaan, maar zullen dan gepaard gaan met eeuwige heerlijkheid’ (Leer en Verbonden 130:2).

Familieleden die de verzoening van Jezus Christus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, kunnen altijd bij elkaar blijven door de heilige verordeningen die in Gods heilige tempel verricht worden. Door deze verordeningen worden man en vrouw voor eeuwig aan elkaar verzegeld en worden kinderen aan hun ouders verzegeld. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’)