ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom doen mormoonse zendelingen zendingswerk?

Officieel antwoord

De Heiland zei tegen zijn discipelen: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen’ (Matteüs 28:19). Als volgelingen van Jezus Christus zijn de leden van zijn kerk enthousiast over de verkondiging van het goede nieuws van zijn herstelde evangelie aan iedereen die wil luisteren.

Carlos E. Asay, een kerkleider, heeft gezegd: ‘(Er) vindt iets geweldigs plaats als mensen door het licht van het evangelie worden verlicht. Het lijkt wel of het licht van de waarheid bijna instinctief een verlangen opwekt om anderen erover te vertellen. Als ons verstand door de nieuwe kennis wordt verruimd, willen we anderen die kennis bijbrengen; als onze geest onder hemelse invloed wordt verheven, willen we dat anderen dat ook voelen; en als ons leven met goedheid vervuld wordt, willen we dat anderen, vooral onze dierbaren, soortgelijke ervaringen hebben.

U hebt wellicht zendelingen zien fietsen of langs de deuren zien gaan om hun boodschap te verkondigen. Ze doen hun uiterste best om mensen te vinden die meer over Jezus Christus en Gods plan van geluk willen weten. Ze dienen in paren want ‘op de verklaring van twee getuigen of van drie [staat] iedere zaak vast’ (Matteüs 18:16). Zendelingen doen anderhalf tot twee jaar lang voltijd vrijwilligerswerk.