ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is het verband tussen fatsoen en kuisheid? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om zich qua kleding, taalgebruik en gedrag aan de fatsoensnormen te houden?

Officieel antwoord

Het verband tussen fatsoen, taalgebruik en kuisheid is dat ons lichaam een heilige schepping naar het beeld van God is. Daarom moeten we deze heilige gave eren door seksueel contact te beperken tot een wettig gehuwde man en vrouw, ons lichaam fatsoenlijk te kleden en taal te gebruiken die altijd opbouwend is. Ouders kunnen hun kinderen leren dat als ze respect voor hun lichaam hebben ze in aanmerking komen voor het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest.