ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waar worden mormoonse tempels voor gebruikt?

Officieel antwoord

De tempel is het huis van de Heer, het heiligste gebouw op aarde.

In het verleden gaf de Heer Salomo de opdracht om een tempel te bouwen (1 Kronieken 28:1-6). Deze tempel was een plek waar God kon wonen, een plek om te bidden, een plek om te offeren en een plek waar de beginselen en verbonden van offerande zo belangrijk waren.

Ten tijde van de herstelling gebood de Heer ook Joseph Smith om tempels te bouwen. Net als de tempels vanouds zijn de tempels tegenwoordig ook heilige gebouwen waar God kan vertoeven. Ze zijn er om te bidden, en hoewel we sinds de verzoening van Jezus Christus geen dierenoffers meer brengen, zijn het beginsel en het verbond van offerande een fundamenteel onderdeel van onze tempelgang.

In de tempel nemen de leden van de kerk deel aan verordeningen die zijn bedoeld om gezinnen voor eeuwig te verenigen en ze op de terugkeer naar God voor te bereiden.

In de tempel:

  • Leren de leden eeuwige waarheden.
  • Nemen ze deel aan heilige verordeningen, waaronder die waarmee man en vrouw voor eeuwig aan elkaar verbonden worden, alsmede kinderen aan ouders (Maleachi 4:5-6).
  • Nemen ze deel aan verordeningen, zoals de doop voor hen die zijn overleden zonder de kans te hebben gehad om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen (1 Korintiërs 15:29; 1 Petrus 4:6).