ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom hebben mormonen geen betaalde geestelijken?

Officieel antwoord

Leden zijn georganiseerd in plaatselijke kerkgemeentes die wijken of gemeentes worden genoemd. Die kerkgemeentes zijn geografisch georganiseerd. Leden gaan naar een wijk of gemeente dicht bij hun huis. Ze komen iedere zondag in de kerk bij elkaar. De leider van een kerkgemeente is een bisschop of gemeentepresident. Hij wordt niet betaald voor zijn werk, maar geeft vrijwillig van zijn tijd om de leden van dienst te zijn.

Leden worden door hun leiders geroepen om in hun kerkgemeente verschillende functies te bekleden. Leiders laten zich door God leiden om de juiste personen te roepen. Leden kunnen geroepen worden als leerkracht, jeugdleider, administrateur enzovoort. Het werk dat de leden verrichten is anderen tot zegen en geeft de leden de kans om te leren en te groeien.

Een wijk of gemeente is een gemeenschap waar de leden vriendschap ontwikkelen en elkaar helpen. Leden proberen de leringen van een profeet uit de oudheid te volgen die zei dat we na onze doop ‘gewillig [moeten zijn] elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn’ en ‘gewillig [om] te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Boek van Mormon, Mosiah 18:8-9).

Door dienstbetoon verlichten de leden elkaars lasten en betonen ze hun liefde.