ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe kan geloof in Jezus Christus van invloed zijn op ons huwelijk? Onze gezinsband? Onze vriendschappen?

Officieel antwoord

Een goed huwelijk vergt geloof — zowel in God als in elkaar. Geloof in God is meer dan alleen een theoretische mening over Hem. Als we geloof in God hebben, vertrouwen we Hem en zijn we bereid om naar dat geloof te handelen. Het is een beginsel dat om actie vraagt.

Als echtparen en gezinnen hetzelfde geloof in God hebben, kan dat een hechte band scheppen en kunnen ze zich aan gemeenschappelijke waarden toewijden. Het kan ze de kracht geven om hindernissen te overwinnen die deze belangrijke band anders kunnen schaden.

In een goed huwelijk vertrouwen de echtelieden elkaar. En ze streven ernaar om het vertrouwen van de ander waardig te zijn. Een goed huwelijk en familiebanden zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en betrouwbaarheid.

Net als geloof in God kan geloof in elkaar echtparen en gezinnen helpen om onzekerheid te doorstaan en aan hoge verwachtingen te voldoen.