ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe kunnen wij ons geloof in Jezus Christus vergroten?

Officieel antwoord

De profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft geloof met een zaadje vergeleken. Als je een zaadje plant en verzorgt, zal het, als het een goed zaadje is, groeien en uiteindelijk vrucht dragen (Alma 32:28-43). Datzelfde geldt voor ons geloof. Als wij de geboden van God onderhouden, zijn woord bestuderen en een verlangen hebben om in Christus te geloven, zal ons geloof bij ons van binnen groeien.