ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Geloven de mormonen in de leer van de genade?

Officieel antwoord

De profeet Joseph Smith heeft verklaard: ‘Daarom zijt gij gerechtvaardigd door geloof en werken, door genade […] (zie BJS, Romeinen 4:16). In het Boek van Mormon staat: ‘Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, teneinde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend; want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered’ (2 Nephi 25:23). In het Boek van Mormon staat ook: ‘Ons […] bekeren […] was alles wat wij konden doen’ (Alma 24:11). Een profeet in het Boek van Mormon heeft gezegd: ‘Geen vlees [kan] in de tegenwoordigheid Gods wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias’ (2 Nephi 2:8).