ComeuntoChrist.org Wereldwijd

En hoe zit het met mormoonse vrouwen? Geloven mormonen in de gelijkheid van man en vrouw?

Officieel antwoord

De apostel Paulus heeft gezegd: ‘In de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw’ (1 Korintiërs 11:11). In de ogen van God, en in het huwelijk, zijn man en vrouw even belangrijk.

Volgens het plan van God waakt de vader liefdevol en rechtschapen over zijn gezin. Hij voorziet in de dagelijkse levensbehoeften en beschermt zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder behoren elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, onder inspiratie van de Heer door twaalf hedendaagse apostelen geschreven.)

Beide ouders zijn betrokken bij de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk om het eens te zijn over gezinsdoelen en er samen met de kinderen aan te werken. Als ouders het niet eens zijn en geen wederzijds respect hebben, kunnen de kinderen in de war raken en hun vertrouwen in hun ouders verliezen. Beide ouders moeten eensgezind en volledig betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen.