ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom is het gezag om te dopen belangrijk?

Officieel antwoord

In de loop der tijden heeft God zijn dienstknechten, de profeten, altijd het gezag gegeven om namens Hem te handelen. Dat gezag wordt het priesterschap genoemd. Jezus Christus verleende het priesterschap aan zijn oorspronkelijke twaalf apostelen (zie Johannes 15:16). En zij gaven leiding aan het werk van zijn kerk toen Hij naar de hemel was opgevaren. Maar na de dood van de apostelen verdween het priesterschap geleidelijk van de aarde.

In 1829 ontving Joseph Smith van hemelse boodschappers het priesterschapsgezag om de kerk van Christus te herstellen. Deze boodschappers, onder wie Johannes de Doper en de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes, hadden dat gezag toen zij op aarde leefden. In 1830 werd dezelfde kerk van Jezus Christus die eeuwen geleden bestond, hersteld en weer op aarde opgericht.

Het priesterschap bestaat uit twee delen. Het lagere priesterschap wordt het Aäronisch priesterschap genoemd, naar Aäron in het Oude Testament. Het omvat het gezag om het evangelie van bekering te prediken en te dopen. Het hogere priesterschap wordt het Melchizedeks priesterschap genoemd, naar Melchizedek in het Oude Testament. Het omvat het gezag om de kerk te presideren en alle verordeningen te verrichten, waaronder het verlenen van de gave van de Heilige Geest.