ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waaraan schrijft u de groei van de kerk toe?

Officieel antwoord

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘[Mensen] beschouwen deze kerk als een anker in deze wereld waarin de normen vervagen. Het gezin valt uiteen in Amerika en in de rest van de wereld. Wij leggen veel nadruk op het gezin. Dat spreekt veel mensen aan. Dat vinden ze fijn. Dat verwelkomen ze. Zij hebben hulp nodig en wij bieden die hulp.

‘Daarnaast geeft de kerk ons leven een doel […]. We beantwoorden de oude vragen zoals: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? De mens heeft deze belangrijke godsdienstige vragen door de eeuwen heen gesteld. Wij maken ze duidelijk wie ze zijn, zoons en dochters van God. Ik ben een kind van God. We hebben een lied dat daarover gaat. Dat geloven we. Het is een feit voor ons. Mensen vinden troost. Ze vinden gemoedsrust. Daar halen ze kracht uit.

‘En in de organisatie vinden ze gezelligheid. Ze sluiten vriendschap. We zijn een hele vriendelijke kerk. We zijn een hele gelukkige kerk. We zijn een gelukkig, voortvarend volk, en dat spreekt anderen aan.’