ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Gelooft u echt dat er nu een levende profeet op aarde is, net als Mozes?

Officieel antwoord

God heeft in de loop van de geschiedenis profeten gekozen, zoals Noach, Abraham, Mozes en anderen om het evangelie te verkondigen en zijn kerk te leiden (Amos 3:7). Dat is nu niet anders. We hebben allemaal behoefte aan leiding in deze soms verwarrende wereld. Omdat God zijn kinderen liefheeft, blijft Hij ons van profeten voorzien. Joseph Smith (1803–1844) was de eerste profeet in onze bedeling. Russell M. Nelson is momenteel Gods profeet.

Net zoals God door middel van zijn profeet Mozes de Israëlieten uit de slavernij naar een betere plek leidde, leidt Hij zijn kinderen tegenwoordig naar een gelukkiger, vrediger leven als zij besluiten om zijn hedendaagse profeet te volgen. Wij nodigen u uit om te luisteren naar de woorden van de hedendaagse profeten en te overwegen hoe kennis van Gods wil uw leven ten goede kan komen.