ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Welke zegeningen kunnen wij door de gave van de Heilige Geest ontvangen?

Officieel antwoord

De Heilige Geest kan ons op vele manieren tot zegen zijn. Christus beloofde zijn apostelen dat de Heilige Geest ‘u alles [zal] leren’ (Johannes 14:16) en ‘u de weg [zal] wijzen tot de volle waarheid’ (Johannes 16:13). Hij heeft ook gezegd dat de Heilige Geest ‘van Mij [zal] getuigen’ (Johannes 15:26).

De Heilige Geest kan u ook helpen. Door de inspiratie van de Heilige Geest kunt u de waarheid herkennen en begrijpen, en goede en geïnspireerde beslissingen nemen.

De Heilige Geest kan u inspireren met gedachten en ideeën, u waarschuwen, en u troosten als u bedroefd bent.

U hebt zijn invloed vast weleens gevoeld. Die invloed omvat ‘liefde, blijdschap [en] vrede’ (Galaten 5:22).

Bijna iedereen heeft de Heilige Geest weleens gevoeld. Maar er is een verschil tussen zo nu en dan de Heilige Geest voelen en de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Hoewel de Heilige Geest mensen tijdelijk kan troosten, of waarheid aan ze kan openbaren, is de gave van de Heilige Geest voorbehouden aan hen die in de kerk van Christus zijn gedoopt en bevestigd. Deze gave is het voorrecht om het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest te hebben, als wij de geboden onderhouden.

De gave van de Heilige Geest wordt verleend als iemand na de doop als lid van de kerk wordt bevestigd door iemand die het priesterschap van God draagt. De persoon met het juiste gezag legt zijn handen op het hoofd van de persoon die zich heeft laten dopen, verleent de persoon de gave van de Heilige Geest en geeft hem of haar een zegen (Handelingen 8:14-18). En of we die gave al dan niet ontvangen, is afhankelijk van onze gehoorzaamheid aan de geboden van God.