ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom was de herstelling van het evangelie noodzakelijk? Hebben we niet altijd de Bijbel gehad?

Officieel antwoord

Na de dood van de apostelen van Christus vond er een algehele afval van de waarheid plaats. Die wordt de grote afval genoemd (Amos 8:11-12; Handelingen 20:29-30; 2 Timoteüs 4:3).

Toen Jezus Christus op aarde leefde, stichtte Hij zijn kerk. Na zijn hemelvaart zetten zijn apostelen onder zijn leiding het werk voort, door middel van openbaring en met zijn priesterschapsgezag.

Nadat de apostelen en veel rechtschapen leden van de kerk waren gedood en andere leden van de waarheid waren afgedwaald, verwijderde de Heer het priesterschap en zijn kerk van de aarde. Zonder Gods priesterschapsgezag functioneerde de kerk niet meer zoals Christus die had gevestigd. De verordeningen werden veranderd en veel eenvoudige waarheden gingen verloren. Hoewel er nog veel goede mensen en enkele waarheden waren, ging de oorspronkelijk kerk verloren.

De apostelen hadden de afval voorspeld. Een voorbeeld daarvan is de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (2 Tessalonicenzen 2:1-3).

De apostel Petrus profeteerde over de ‘wederoprichting aller dingen’ vóór de wederkomst van Christus (zie Handelingen 3:19-21). Omdat de kerk door de afval verloren was gegaan, moesten de kerk en het gezag van Christus op aarde worden hersteld. Door deze herstelling hebben alle mensen weer de gelegenheid om alle zegeningen van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen.

Het eerste visioen van Joseph Smith was het begin van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus op aarde. In de daaropvolgende jaren herstelde Christus zijn priesterschap en reorganiseerde Hij zijn kerk. Hij bleef waarheden aan zijn profeten openbaren en de zegeningen herstellen die enige tijd van de aarde waren verdwenen.