ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is het eerste visioen?

Officieel antwoord

Als jongen was Joseph Smith omgeven door allerlei kerken die ondanks alle verschillen allemaal beweerden de waarheid te verkondigen. Dat stemde hem tot nadenken. Hij wilde weten welke kerk de juiste was. Op een dag las hij in de Bijbel: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5). Joseph besloot die oproep te aanvaarden en tot God te bidden.

In het voorjaar van 1820 ging Joseph vlak bij zijn huis naar een bos en bad om te weten te komen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. In antwoord op zijn gebed verschenen onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, aan hem. Joseph schreef: ‘Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ Joseph kreeg te horen dat hij zich bij geen van de kerken moest aansluiten omdat het gezag van het priesterschap en de kerk die Jezus Christus had georganiseerd toen Hij op aarde was in de loop der eeuwen verloren waren gegaan.

Het eerste visioen van Joseph Smith was het begin van de herstelling van de kerk van Jezus Christus op aarde. Het geschreven verslag van Joseph is een krachtig getuigenis van wat hij zag en ervaarde. (Geschiedenis van Joseph Smith 1:8-17.)