ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe zien de mormoonse kerkdiensten eruit? Zijn bezoekers welkom tijdens de kerkdiensten? Kan ik de kerk bezoeken?

Officieel antwoord

Onze belangrijkste dienst voor het gezin is de avondmaalsdienst. Deze dienst vindt op zondag in de kapel van het kerkgebouw plaats en duurt ongeveer 70 minuten. Bezoekers zijn welkom. Het is gebruikelijk dat het hele gezin de dienst bijwoont, we zijn dan ook gewend aan kinderen in de dienst.

Een dienst bestaat doorgaans uit:

  • Lofzangen: geestelijke liederen die door de kerkgemeente worden gezongen (zangboeken aanwezig).
  • Gebeden: worden door plaatselijke leden uitgesproken.
  • Deelname aan het avondmaal (de communie): het avondmaal bestaat uit gebroken brood en water, dat door priesterschapsdragers wordt gezegend en rondgediend aan de aanwezigen die het willen.
  • Sprekers: er zijn meestal twee of drie sprekers.

(Noot: wij laten geen collectezak voor donaties rondgaan in onze erediensten.)

Bezoekers zijn ook welkom om andere zondagse bijeenkomsten bij te wonen die voorafgaan aan, of volgen op, de avondmaalsdienst:

  • Er is een zondagsschoolklas voor elke leeftijdsgroep vanaf twaalf jaar.
  • Het jeugdwerk bestaat uit een gezamenlijke periode en een lesperiode in verschillende klassen voor kinderen van drie t/m elf jaar.
  • Er is een kinderkamer voor jonge kinderen van anderhalf tot drie jaar.
  • De jongevrouwenklas is voor meisjes in de leeftijd van twaalf t/m zeventien jaar.
  • De zustershulpvereniging is voor vrouwen van achttien jaar en ouder.
  • De priesterschapsvergadering is voor mannen en jongens van twaalf jaar en ouder.