ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe word ik lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormoonse kerk)?

Officieel antwoord

Als u meer te weten komt over het evangelie van Jezus Christus kan het zijn dat u gevoelens van rust, troost en geluk ervaart. Sommige mensen hebben gezegd dat ze zich vertrouwd voelen met de waarheden waarin ze onderwezen worden, alsof ze thuiskomen. Dan voelen ze de invloed van de Heilige Geest die getuigt van de waarheden die ze leren.

Als u het verlangen hebt om de leringen van Christus te volgen en zijn geboden te onderhouden, wordt u eerst uitgenodigd om enkele lessen te volgen waarin de basisbeginselen van zijn evangelie worden besproken.

Daarna kunt u lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden door de verordening van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden te ontvangen door iemand die het juiste gezag bezit, waarna u door handoplegging tot lid van de kerk wordt bevestigd, de gave van de Heilige Geest ontvangt en een zegen krijgt (zie Handelingen 8:18-20).

Klik hier als u bezocht wilt worden door vertegenwoordigers van de kerk die u meer kunnen vertellen over lid worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.