ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom heeft uw kerk in het verleden het meervoudig huwelijk (polygamie) gepraktiseerd?

Officieel antwoord

In verschillende bedelingen heeft de Heer zijn volk geboden om het meervoudig huwelijk te praktiseren. Hij heeft dat gebod onder andere aan Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, David en Salomo gegeven (Leer en Verbonden 132:1). In andere bedelingen heeft de Heer andere instructies gegeven. In het Boek van Mormon zei de Heer tegen de profeet Jakob: ‘Want geen enkele man onder u zal meer dan één vrouw hebben; en hij zal geen bijvrouwen hebben. […] Want, zegt de Heer der heerscharen, als ik voor Mijzelf nageslacht wil doen opstaan, zal Ik mijn volk gebieden; maar anders moeten zij naar deze dingen luisteren’ (Jakob 2:27-30).

In deze bedeling [een tijdsperiode waarin Christus’ kerk op aarde is] heeft de Heer enkele leden van de kerk in de 19e eeuw geboden om het meervoudig huwelijk te praktiseren. De profeet Joseph Smith en enkele van zijn goede vrienden, zoals Brigham Young en Heber C. Kimball, hadden moeite met het gebod, maar gehoorzaamden het wel. De leiders van de kerk reglementeerden het gebruik. Wie een meervoudig huwelijk wilde sluiten, moest daarvoor toestemming krijgen en het huwelijk moest door de verzegelbevoegdheid van het priesterschap worden gesloten. In 1890 ontving president Wilford Woodruff een openbaring dat de leiders van de kerk de uitoefening van het meervoudig huwelijk niet meer mochten prediken (Officiële verklaring 1).

De wet van de Heer inzake het huwelijk is monogamie, tenzij Hij anders gebiedt om het huis van Israël te vestigen. (Zie Encyclopedia of Mormonism deel 3, pp. 1091-1095.)