ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe kunnen wij de verbreiding en invloed van pornografie tegengaan?

Officieel antwoord

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘Terugkeren naar de leringen van God zal de meeste invloed hebben als we onze natie als een schip op de juiste koers houden aan de vooravond van de derde eeuw van onze natie. Dit is het antwoord op de conflicten die ons bezighouden. Dit is het antwoord op het kwaad van pornografie […]’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 18.)

Over de burgerlijke plicht van hen die tegen pornografie zijn, heeft president Hinckley gezegd: ‘De publieke opinie kan met enkele gemeende stemmen worden beïnvloed. Ik ben er geen voorstander van om te schreeuwen of met de vuist op tafel te slaan en wetgevers te bedreigen. Maar ik ben wel een voorstander van eerlijke, oprechte en positieve uitdrukkingen van onze overtuiging aan hen die de zware taak hebben om onze wetten uit te vaardigen en op de naleving ervan toe te zien. Het is bedroevend dat de minderheid die naar meer liberalisering streeft, die pornografie verspreidt en verslindt, die lustgevoelens opwekt, hun stem laten horen totdat de wetgevers de indruk krijgen dat hun woorden de wil van de meerderheid vertegenwoordigen. We zullen geen resultaat behalen als we onze stem niet laten horen. We moeten onze stem laten horen. Ik hoop dat we geen schelle stem zullen hebben, maar ik hoop dat we met veel overtuiging zullen spreken zodat de mensen die ons horen, zullen begrijpen hoe krachtig onze gevoelens en hoe oprecht onze inspanningen zijn.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 130.)