ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe denken de mormonen over het gezin?

Officieel antwoord

In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ staan veel mormoonse overtuigingen over het gezin. Een van de fundamentele geloofsovertuigingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dat familiebanden eeuwig kunnen zijn — niet alleen voor dit leven.

Net als we door onze omgang met familieleden soms de grootste vreugde in dit leven ervaren, kan het verlies van een dierbaar familielid ons grootste verdriet tot gevolg hebben.

Maar de dood hoeft niet het einde van onze band met onze dierbaren te betekenen. De Heer heeft aan de profeet Joseph Smith geopenbaard: ‘Dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook daar [in de eeuwigheid] onder ons bestaan, maar zullen dan gepaard gaan met eeuwige heerlijkheid’ (Leer en Verbonden 130:2).

Familieleden die de verzoening van Jezus Christus aanvaarden en zijn voorbeeld volgen, kunnen altijd bij elkaar blijven door de heilige verordeningen die in Gods heilige tempel verricht worden. Jezus gaf Petrus de macht om op aarde en in de hemel te verzegelen (Matteüs 16:19). Deze verzegelbevoegdheid is door middel van Joseph Smith hersteld. Mormonen geloven dat ze door zijn macht ‘verzegeld’ of verbonden kunnen worden, zodat ze voor eeuwig samen kunnen zijn.