ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe is het om mormoon te zijn?

Officieel antwoord

Een van de voornaamste redenen voor ons leven op aarde is om ‘vreugde’ te hebben (2 Nephi 2:25). Door persoonlijk gebed, schriftstudie en kerkgang gaan we beter begrijpen dat we vreugde en geluk kunnen vinden als we het plan van geluk van onze hemelse Vader en het evangelie van Jezus Christus leren kennen en als we ernaar streven om Gods ‘wet’ na te leven (Spreuken 29:18).

Het gezin is een essentieel onderdeel van Gods plan, en onze levenswijze is op het gezin gericht. Door dienstbetoon, zendingswerk en bijdragen aan de samenleving willen we iedereen laten delen in het geluk dat we ontvangen.