ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom geloven mormonen in de Bijbel?

Officieel antwoord

De Bijbel getuigt van de goddelijke aard van Jezus Christus en heeft miljoenen van zijn volgelingen beïnvloed en steun gegeven. Het is een verzameling heilige geschriften die Gods openbaringen en kronieken bevatten van zijn handelingen met zijn kinderen in het Heilige Land.

De historische tekst in de Bijbel beslaat vele eeuwen, van de tijd van Adam tot de dood van de apostelen. De meeste boeken in de Bijbel zijn geschreven door en over profeten die in verschillende tijdperken van de wereldgeschiedenis leefden.

Zoals u waarschijnlijk weet, bestaat de Bijbel uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament bevat heilige boeken die vóór de geboorte van Christus zijn geschreven. Veel profeten in het Oude Testament voorspelden de komst van een Heiland en Verlosser (zie Jesaja 7:14, 9:6, 53:3-7).

Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van die Heiland en Verlosser, namelijk Jezus Christus. Ook beschrijft het de stichting van zijn oorspronkelijke kerk.