ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat zijn enkele manieren waarop De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mensen over de hele wereld helpt?

Officieel antwoord

Het evangelie van Jezus Christus leert mensen dat zij elkaars lasten moeten dragen (Galaten 6:2). Over de hele wereld staat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen klaar om met haar leden hulp te verlenen als een gebied door een grote ramp wordt getroffen of als er zich moeilijkheden voordoen die men zelf niet kan oplossen.

De hulp is voor mensen in nood, ongeacht hun godsdienst, afkomst of nationaliteit. Humanitaire hulp wordt verleend in 147 landen, met een geschatte jaarlijkse waarde van tientallen miljoenen euro’s.

Latter-day Saint Charities is een liefdadigheidsorganisatie van de kerk die:

  • Voedsel distribueert.
  • Hulp verleent bij rampen, door bv. vrijwilligers te leveren om puin te ruimen, kerkgebouwen open te stellen voor onderdak, en gratis voedsel, water en medische hulpgoederen te leveren.
  • Projecten bekostigt en bevordert om getroffen gebieden er weer bovenop te helpen.
  • Zelfredzaamheid bevordert.
  • Mensen helpt om een thuiswerkbedrijfje te beginnen.

Bezoek de website Provident Living van de kerk voor meer informatie over de humanitaire hulpverlening van de kerk.