ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waar zijn het mormonisme en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen begonnen?

Officieel antwoord

In het voorjaar van 1820 ging de veertienjarige Joseph Smith naar een bos bij zijn huis in Palmyra (New York, VS). Hij ging in gebed om te weten te komen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. In antwoord op zijn gebed verschenen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan hem, net als hemelse wezens in de Bijbel aan profeten als Mozes en Paulus verschenen. Joseph kreeg te horen dat de kerk die Jezus Christus tijdens zijn aardse bediening had gesticht niet meer bestond.

Joseph Smith werd door God gekozen om de Kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen. In de volgende tien jaar werd Joseph door andere hemelse boodschappers bezocht, vertaalde hij door de gave en macht van God het Boek van Mormon en kreeg hij het gezag om de kerk te organiseren. Onder leiding van Joseph Smith is de kerk op 6 april 1830 in Fayette (New York, VS) georganiseerd. De kerk is uitgegroeid tot een organisatie met leden en kerkgemeenten over de hele wereld.