ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom noemen sommige mensen het mormonisme een sekte?

Officieel antwoord

Een definitie van ‘sekte’ in Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal is een ‘godsdienstige gezindheid die op bepaalde punten afwijkt van een meer oorspronkelijke’. Aangezien de wortels van het mormonisme geen afsplitsing zijn van de katholieke of protestantse kerken, wordt de kerk soms als ‘onorthodox’ beschouwd. De mormoonse definitie van de Godheid verschilt bijvoorbeeld van de geloofsbelijdenis van Nicea, die door de meeste katholieke en protestante kerken geaccepteerd wordt. We worden meestal als ‘sekte’ bestempeld door tegenstanders van de kerk die de kerk proberen te bekritiseren of te schaden. Maar soms is het eenvoudigweg een typering die in de loop der tijd uit gebrek aan kennis is voortgekomen. Dergelijke misvattingen verdwijnen vaak als mensen gaan beseffen wat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkelijk verkondigt en gelooft. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat Hij de Heiland en Verlosser van de wereld is die wij liefhebben en vereren. Wanneer mensen deze dingen over mormonen gaan inzien en herkennen, verandert meestal hun mening over de kerk en worden oude opvattingen vervangen door een nieuw begrip.