ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Zijn er beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en voor het ontvangen van het priesterschap?

Officieel antwoord

Er zijn geen beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen? Er zijn ook geen beperkingen op het gebied van ras of huidskleur voor het ontvangen van het priesterschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In een officiële verklaring van de kerk staat: ‘Iedere getrouwe, daartoe waardige man in de kerk [mag] het heilig priesterschap […] ontvangen, met de macht om het goddelijk gezag daarvan uit te oefenen, en samen met zijn geliefden iedere zegening die daaruit voortvloeit te genieten, waaronder de tempelzegens. Bijgevolg mogen alle daartoe waardige mannelijke leden van de kerk tot het priesterschap worden geordend, ongeacht hun ras of huidskleur.’
(Leer en Verbonden, Officiële Verklaring–2, p. 368.)

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, onderstreepte dit beginsel toen hij de National Press Club in Washington D.C. toesprak: ‘Wij geloven in het oude gezegde dat vele handen licht werk maken. Wij hebben een lekenpriesterschap en iedere man die goed leeft, komt in aanmerking om dit priesterschap te ontvangen.’