ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat geloven mormonen aangaande Jezus Christus? Geloven mormonen dat Jezus Christus de Zoon van God is?

Officieel antwoord

Jezus Christus is de letterlijke Zoon van God. Zijn geboorte, leven, dood en opstanding waren de vervulling van de vele profetieën in de Schriften over de komst van een Heiland. Hij was de Schepper, Hij is onze Heiland en Hij zal onze Rechter zijn (zie Jesaja 9:6, 53:3-7; Psalmen 22:16-18).

Onder leiding van onze hemelse Vader heeft Jezus Christus de aarde geschapen (Johannes 1:10; Hebreëen 1:2).

Toen Jezus Christus op aarde leefde (zo’n tweeduizend jaar geleden), leidde Hij een volmaakt leven. Hij onderwees door woord en daad hoe mensen met liefde voor God en anderen moeten leven.

Door zijn lijden in de hof van Getsemane en door het offeren van zijn leven aan het kruis — door zijn verzoening — verlost Jezus Christus ons van onze zonden (1 Petrus 2:21) als we Hem volgen. Als u zich oprecht bekeert, kunt u door de verzoening vergeving van uw zonden ontvangen (Boek van Mormon, Mosiah 26:30).

Door zijn opstanding heeft Jezus Christus ons van de dood verlost. Omdat Hij de dood heeft overwonnen, zullen wij allemaal het geschenk van de opstanding ontvangen, wat inhoudt dat onze geest voor eeuwig met ons lichaam herenigd zal worden (Handelingen 24:15; 1 Korintiërs 15:22). Als ons leven op aarde voorbij is, zal Jezus Christus onze Rechter zijn (Handelingen 17:31; Johannes 5:21-22; Handelingen 10:42).