ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom verrichten mormonen plaatsvervangende dopen in hun tempel?

Officieel antwoord

Jezus Christus heeft gezegd dat de doop essentieel is voor het eeuwig heil van iedereen die op aarde heeft geleefd (zie Johannes 3:5). Maar veel mensen zijn overleden zonder te zijn gedoopt. Anderen zijn zonder de juiste bevoegdheid gedoopt. Omdat God barmhartig is, heeft Hij een manier bedacht waarop alle mensen de zegeningen van de doop kunnen ontvangen. Door overledenen plaatsvervangend te dopen, bieden de leden van de kerk deze zegeningen aan overleden voorouders. Deze personen kunnen in het hiernamaals kiezen of zij het werk dat voor hen gedaan is, willen aanvaarden of verwerpen.