ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is de rol van de man en de vrouw in het gezin?

Officieel antwoord

Kinderen zijn een grote zegen. Kinderen ‘zijn een erfdeel des Heren’ (Psalmen 127:3).

Een kind opvoeden is niet makkelijk. Het is een van de moeilijkste en veeleisendste taken die we in het leven hebben. Maar goed ouderschap is essentieel — voor de samenleving en de Heer.

Moeder en vader vervullen een noodzakelijke en belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Wat ouders thuis doen, is veel effectiever als ze God, elkaar en hun kinderen de hoogste prioriteiten geven.

Een veilig thuis waar kinderen mentaal, emotioneel, lichamelijk en geestelijk kunnen groeien, vereist geloof en de uiterste inzet van de samenwerkende ouders (zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’).

In zo’n thuis leren de kinderen elkaar liefhebben en dienen. Zij leren Gods geboden te onderhouden en goede burgers te zijn. Zo’n thuis is een zegen voor de kinderen en de samenleving.