ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wie heeft het Boek van Mormon geschreven?

Officieel antwoord

Het Boek van Mormon is een testament dat getuigt dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd, dat Hij de Zoon van God was en is. Het bevat de geschriften van profeten vanouds. Een van hen, Lehi, woonde rond 600 v.C. in Jeruzalem. God gebood Lehi om een kleine groep mensen naar Amerika te leiden. Daar groeiden zij uit tot een grote beschaving.

God bleef profeten onder dit volk roepen. Het Boek van Mormon is een verzameling geschriften van hun profeten en kroniekschrijvers. Het is genoemd naar Mormon, een van de laatste van deze profeten vanouds.

Deze profeten kenden het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en de zending van Jezus Christus. Zij schreven op dat Christus na zijn opstanding aan de mensen in Amerika verscheen, ze in het evangelie onderwees en zijn kerk onder hen stichtte. Het boek bevat de leringen van Jezus Christus en getuigt van zijn verzoening en zijn liefde. Het bekrachtigt de Bijbel.

Het Boek van Mormon besluit met de grote belofte dat zij die het lezen en er oprecht over bidden door de Heilige Geest te weten kunnen komen dat het waar is (Moroni 10:4).