ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom hebt u twaalf apostelen? Ze waren alleen geroepen voor de tijd van Jezus Christus, niet om door nieuwe apostelen vervangen te worden.

Officieel antwoord

In het Nieuwe Testament staat dat toen Jezus zijn twaalf apostelen had geroepen, de groep, of het quorum der twaalf, verder moest gaan na de gebeurtenissen in Handelingen 1, waar de elf apostelen, onder leiding van Petrus, Mattias kozen om Judas te vervangen.

Paulus, die verscheidene boeken in het Nieuwe Testament heeft geschreven, werd ook als apostel gekozen. Paulus schrijft dat de kerk gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten (Efeziërs 2:19-20) en zegt wat zij moeten doen om ons tot ‘de eenheid des geloofs’ te brengen (Efeziërs 4:11-14).
Zie Apostelen in de Gids bij de Schriften.)