ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Hoe kunnen we onze hemelse Vader leren kennen?

Officieel antwoord

Naast het bewijs van zijn prachtige scheppingen om u heen, heeft onze hemelse Vader u veel manieren gegeven om er zelf achter te komen dat Hij leeft. Zoals:

  • Met Hem praten door middel van gebed en Hem om gerustelling en liefde vragen.
  • De getuigenissen lezen van bijzondere getuigen die apostelen en profeten worden genoemd. Zij hebben heilige ervaringen met God gehad en die ervaringen in heilige boeken opgeschreven die Schriften worden genoemd.
  • Zijn geboden onderhouden waardoor u dichter bij God kunt komen en te weten kunt komen dat Hij leeft.

Uw geloof in God zal toenemen als u:

Tot onze hemelse Vader bidt (Jakobus 1:5).
De Schriften bestudeert (2 Timoteüs 3:14-17).
Gods geboden gehoorzaamt (Johannes 14:21-23).

Als u gehoor geeft aan uw verlangen om te geloven, zal God uw geloof in Hem sterker maken totdat het een zekere kennis wordt (Boek van Mormon, Alma 32:27-35).