ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is de verzoening van Jezus Christus? Waarom was het noodzakelijk dat Jezus Christus zijn leven gaf?

Officieel antwoord

Het is onmogelijk om de volledige draagwijdte van de verzoening onder woorden te brengen, de belangrijkste en alles overtreffende gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld. Door zijn lijden in de hof van Getsemane en aan het kruis heeft de Heiland onze zonden op Zich genomen. Dat is het goede nieuws voor alle mensen!

Wij kunnen niet helemaal begrijpen hoe Jezus voor onze zonden geleden heeft. Maar we weten dat de last van onze zonden in de hof van Getsemane zo zwaar was dat Hij uit iedere porie bloedde (Leer en Verbonden 19:16-17).

Toen Hij later aan het kruis hing en vrijwillig op een van de wreedst denkbare wijzen een pijnlijke dood onderging, voelde Jezus opnieuw de zware last van onze zonden. In het boek Jesus the Christ staat op pagina 462: ‘Het lijkt erop dat behalve het verschrikkelijke lijden aan het kruis, de zielenstrijd van Getsemane was teruggekeerd, heviger dan een mens bij machte is te verdragen. In dat bitterste van alle uren was de stervende Christus alleen, alleen in de vreselijkste werkelijkheid.’

De Heiland zegt tegen ons:

‘Want zie, Ik […] heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden […] zoals Ik’ (Leer en Verbonden 19:16-17).

Jezus Christus deed wat alleen Hij kon doen om verzoening voor onze zonden te brengen. Om zijn verzoening volledig in ons leven te laten gelden, moeten we geloof in Christus hebben, ons van onze zonden bekeren, ons laten dopen en bevestigen door iemand met de juiste bevoegdheid, de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods geboden onderhouden, heilige verordeningen ontvangen en ernaar streven om meer op Hem te gaan lijken. Als we dat door middel van zijn verzoening doen, kunnen we voor eeuwig bij Hem en onze hemelse Vader terugkeren.