ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Waarom wordt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het mormonisme of mormonen genoemd?

Officieel antwoord

In 1838 kreeg Joseph Smith in een openbaring te horen dat de kerk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen moest worden genoemd (Leer en Verbonden 115:4). Sinds die tijd wordt de kerk zo genoemd. Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft als volgt nadruk op de juiste naam van de kerk gelegd:

‘Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. De officiële naam van de kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en Hij is de spil van alles wat we in de kerk doen.

‘De kerk draagt de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser van de wereld. De kerk draagt officieel zijn naam.

‘Over de term heiligen der laatste dagen wil ik zeggen dat de leden van de christelijke kerk vroeger heiligen genoemd werden (zie Handelingen 9:32, Efeziërs 2:19, Filippenzen 1:1). Zij waren de heiligen van de eerste dagen. Wij zijn de heiligen van de laatste dagen. Het is heel eenvoudig.

‘We worden vaak mormonen genoemd. Dat is een bijnaam die ons gegeven wordt omdat we geloven dat het Boek van Mormon het woord van God is, een boek dat evenals de Bijbel een testament aangaande Jezus Christus is.’