ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is geloof?

Officieel antwoord

Geloof hebben is hopen ‘op dingen die niet worden gezien, maar die waar zijn’ (zie Boek van Mormon, Alma 32:21 en Hebreeën 11:1). Elke dag handelen we naar datgene waarop onze hoop is gericht, maar waarvan we het eindresultaat nog niet kunnen zien. Dat lijkt op geloof.

Geloof in God is meer dan een theoretische mening over Hem. Als we geloof in God hebben, vertrouwen we Hem en zijn we bereid om naar dat geloof te handelen. Geloof is een krachtig actiebeginsel.

De profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft geloof met een zaadje vergeleken. Als je een zaadje plant en verzorgt, zal het, als het een goed zaadje is, groeien en uiteindelijk vrucht dragen (Alma 32:28-43). Datzelfde geldt voor ons geloof. Als wij de geboden van God onderhouden, zijn woord bestuderen en een verlangen hebben om in Christus te geloven, zal ons geloof bij ons van binnen groeien.