ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wie was Joseph Smith?

Officieel antwoord

Joseph Smith jr. is in 1805 in Sharon, Windsor County (Vermont, VS) geboren, als zoon van Joseph en Lucy Smith. Hij had tien broers en zussen. Zijn ouders leerden hem bidden, in de Bijbel lezen en brachten hem geloof in God bij. Toen hij veertien was, zag Joseph, in antwoord op zijn gebed, God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus in zijn eerste visioen. Toen hij zeventien was, werd Joseph bezocht door hemelse boodschappers die hem voorbereidden op zijn rol in de herstelling van de kerk van Jezus Christus op aarde. Hij was een profeet, net als Mozes, Jesaja en anderen in de tijd van de Bijbel. Hij werd door God gesterkt om zijn opdracht te vervullen, net als Jeremia, die zei: ‘Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken’ (Jeremia 1:6-7).