ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat is een wijk, ring of gemeente?

Officieel antwoord

Onze kerkgemeenten worden wijken genoemd (of gemeenten voor kleinere groepen). Ze zijn geografisch georganiseerd. Leden gaan naar een wijk of gemeente dicht bij hun huis. Omdat al het lesmateriaal in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen consequent in de wijken en gemeenten wordt gebruikt, bestudeert iedereen dezelfde lessen ongeacht waar ze in de wereld naar de kerk gaan. Aan het hoofd van een wijk staat een bisschop (en een gemeente heeft een gemeentepresident). Hij is lid van de kerkgemeente en is gevraagd om deze functie op vrijwillige basis te vervullen. Een groep wijken vormt een ring, en de leider van een ring is een ringpresident. ‘Ring’ (‘stake’ in het Engels) is geen woord dat in het Nieuwe Testament is te vinden, maar het komt in het Engels wel in het Oude Testament voor, als de ‘pinnen’ die een tent (de kerk) overeind houden (zie Jesaja 54:2).

Een wijk of gemeente is een gemeenschap waar de leden vriendschap ontwikkelen en elkaar helpen. Leden proberen de leringen van een profeet uit de oudheid te volgen die zei dat we na onze doop ‘gewillig [moeten zijn] elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn’ en ‘gewillig [om] te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Boek van Mormon, Mosiah 18:8-9). Door dienstbetoon verlichten de leden elkaars lasten en betonen ze hun liefde.