ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat voor zegeningen hebt u door het lezen van het Boek van Mormon, de Bijbel en andere Schriftuur ontvangen?

Officieel antwoord

Als u de Schriften bestudeert, zult u dichter tot God komen en rechtschapen kunnen leven. Door schriftstudie krijgt u meer vreugde, hoop en begrip van Gods plan en uw plaats daarin.

Jezus Christus nodigt u uit om u aan zijn woorden te vergasten (Boek van Mormon, 2 Nephi 32:3). Vergasten houdt meer in dan de Schriften doorlezen. Het houdt in dat u ze bestudeert, ze overweegt, verzen vergelijkt, passages uit het hoofd leert, ze koestert en u erin verheugt.

Als u zich aan de Schriften vergast en met een gebed in uw hart God om begrip vraagt, zal de Heilige Geest u laten weten dat ze waar zijn (zie Boek van Mormon, Moroni 10:4, 5). Dan zult u dichter tot God komen. Dan zult u meer geloof in en liefde voor Jezus Christus hebben. Ook zult u een groter verlangen krijgen om het goede te doen en op Hem te lijken.