ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wordt er van alle mormonen verwacht dat ze op zending gaan?

Officieel antwoord

Er is een sterke traditie van zendingswerk in de kerk. De Heiland heeft gezegd: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen’ (Matteüs 28:19). Leden van de kerk vinden het een voorrecht om blijk te geven van hun liefde voor andere mensen en de Heer door het evangelie te verkondigen.

Zendelingen beginnen meestal met hun zending als ze tussen de 19 en 21 jaar oud zijn. Veel gepensioneerde mannen, vrouwen en echtparen gaan ook op zending. Zendelingen gaan anderhalf tot twee jaar op zending. Op zending gaan gebeurt op vrijwillige basis, zendelingen worden niet voor hun werk betaald. Zendelingen komen uit de hele wereld en ze worden te werk gesteld waar de kerk ze nodig heeft. Tijdens hun zending zijn zendelingen officiële vertegenwoordigers van de kerk.