ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Gezinsbanden verstevigen

Het gezin staat centraal in het plan van God

Het is geen geheim dat iemand een groot voordeel heeft als hij of zij uit een liefdevol en stimulerend gezin komt. Veel mensen die uit een minder ideale gezinssituatie komen, boeken ook succes. Maar als in onze basisbehoeften wordt voorzien, als we weten dat onze ouders ons liefhebben en ons levenslessen bijbrengen, is het veel makkelijker om de dagelijkse moeilijkheden het hoofd te bieden. En ook als volwassene willen we een gelukkig gezinsleven.

Dat is geen toeval. God organiseert ons in gezinnen zodat we gelukkig en veilig kunnen opgroeien en anderen onzelfzuchtig leren liefhebben — de sleutel tot ware vreugde. Het gezin is de beste plek om anderen te leren liefhebben op de manier waarop onze hemelse Vader ieder van ons liefheeft.

Gods kerk bestaat zodat gezinnen eeuwige zegeningen kunnen ontvangen. Wij geloven dat de grootste zegen die Hij ons geeft, de mogelijkheid is om met ons gezin bij Hem terug te keren. Wij volgen de wil van onze hemelse Vader omdat we die zegen willen verdienen.

Wij maken allemaal deel uit van Gods gezin

Als we een ander lid van de kerk ‘broeder’ Jansen of ‘zuster’ De Bruin noemen, menen we dat ook. Wij geloven dat ieder van ons — ook mensen die geen lid van onze kerk zijn — letterlijk een zoon of dochter van onze hemelse Vader is (Hebreeën 12:9) en daarom onze hemelse broer of zus is. Voordat we naar de aarde kwamen, werden we in een eeuwig gezin door onze dierbare hemelse Vader onderricht. We hebben dus al een band vóór dit leven. Als u ervan overtuigd was dat uw buren of collega’s broers of zussen van u waren, zou u ze dan anders bejegenen? En als u ervan overtuigd was dat uw aardse familie van eeuwig belang was, zou u hen dan beter bejegenen?

Het gezin op de eerste plaats

Misschien zijn we een van de gelukkige mensen die zijn opgegroeid in een gelukkig en veilig gezin met twee liefdevolle ouders. Misschien was dat niet zo en was onze jeugd moeilijk, zonder de liefde en steun waar we zoveel behoefte aan hadden. En ook als volwassene willen we een gelukkig gezinsleven. Het is niet altijd eenvoudig om vredig in een gezin te leven, maar in Gods herstelde kerk zijn het huwelijk en het gezin de belangrijkste maatschappelijke eenheden op aarde en in de eeuwigheid.

Mensen die een natuurramp hebben overleefd, zeggen nooit: ‘Ik kon tijdens de aardbeving alleen maar aan mijn bankrekening denken.’ Ze zeggen bijna altijd: ‘Ik kon alleen maar aan mijn vrouw en kinderen denken.’ Ook zonder een ramp zouden we ons bewust moeten zijn van die waarheid. Maar al te vaak laten we onze aandacht afleiden door de behoefte om geld te verdienen, vermaak na te jagen, en zelfs door de behoeften van mensen buiten ons gezin. In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staat het gezin op de eerste plaats.

Sleutels voor een gelukkig gezin op aarde

We hebben de meeste kans op geluk in ons gezin als de leringen van Jezus eraan ten grondslag liggen. Dat betekent dat we onzelfzuchtig, eerlijk, trouw, liefdevol enzovoort moeten zijn, en hard moeten werken. Een liefdevol en gelukkig gezin ontstaat niet vanzelf.

Denk eens terug aan uw eigen gezin. Er waren gelukkige en minder gelukkige momenten. Wat waren de gelukkigste momenten? Waarschijnlijk de momenten dat we liefde voelden. Toen onze vader huilde omdat we ziek waren. Toen we onze ouders zagen lachen en glimlachen en merkten dat ze elkaar liefhadden. Toen mijn zus juichte omdat ik een doelpunt maakte. Toen ik een ruit brak en mijn ouders me vergaven en niet tegen me schreeuwden. Toen de auto in de sneeuw van de weg raakte en we met het hele gezin enkele kilometers moesten lopen. We liepen hand in hand en zongen liedjes zodat de tijd sneller voorbij zou gaan. Ook hielpen we onderweg iemand anders uit de sneeuw. Het hele gezin kwam naar de toneeluitvoering op onze middelbare school hoewel ik slechts toneelknecht was. Misschien dat u in uw gezin bad, liedjes zong of samen naar de kerk ging. We kunnen dergelijke gelukkige momenten in ons eigen gezin en huwelijk herscheppen. Als u thuis niet veel van dergelijke momenten had toen u jong was, dan is het tijd om daar nu verandering in te brengen.

Gezinnen bereiden ons voor op het eeuwige leven

Denk aan de rollen die we thuis spelen of zullen spelen, en alle taken die daarbij horen. Een ouder, huwelijkspartner, broer of zus — zelfs kleine kinderen hebben veel te doen. Het werk dat we verzetten om ons gezin te versterken, is het moeilijkste en belangrijkste werk dat iemand hier op aarde kan doen. Als we thuis een vredige sfeer scheppen en de behoeften van de anderen op de eerste plaats zetten, zal dat ons een beter mens maken. En het is geen toeval dat dergelijke dingen soms vermoeiend kunnen zijn. God wil dat we beproefd worden zodat we kunnen groeien en vaardigheden kunnen ontwikkelen die we op geen enkele andere manier kunnen leren — vaardigheden zoals geduld en onzelfzuchtigheid zodat we meer op God gaan lijken en ons kunnen voorbereiden om voor eeuwig bij ons gezin te zijn.

We mogen niet ontmoedigd raken. Hoe goed we ook ons best doen, ons huwelijk en gezin zullen niet volmaakt zijn. Maar als we ze grondvesten op, en in stand houden met, de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning, kan het gezin een toevluchtsoord van gemoedsrust en grote vreugde zijn.

Hemelse huwelijken

De meeste mensen beschouwen een hemels huwelijk als een uitzonderlijke relatie waarin beide partijen erg verliefd zijn en goed bij elkaar passen. We willen graag dat alle huwelijken hemelse huwelijken zijn. Als een man en vrouw naar een heilige tempel gaan om te trouwen, sluiten ze een verbond (beloven ze) dat ze voor eeuwig bij elkaar zullen blijven — op aarde en na de dood, in de hemel. Maar dan moeten ze wel trouw blijven aan elkaar en aan wat ze de Heer beloofd hebben. Een tempelhuwelijk bevat geen woorden als ‘Tot de dood u scheidt’ of iets dergelijks. Als we deze beloften nakomen, maken onze kinderen deel uit van deze hemelse belofte — en zijn ze voor eeuwig aan ons verzegeld [verbonden].