ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Humanitaire hulp

Waarom we helpen

Mensen zeggen vaak dat ze zichzelf moeten ‘vinden’. Dat houdt meestal in dat ze ongelukkig zijn, geen richting in hun leven hebben en zich voornamelijk op zichzelf concentreren. Het is interessant dat Christus heeft gezegd dat we onszelf kunnen vinden als we onszelf verliezen: ‘Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden’ (Marcus 8:35). Onszelf in dienstbetoon verliezen is een goede manier om onszelf te vinden. Dan kunnen we het voorbeeld van Jezus volgen. Hij zei dat God liefhebben het eerste gebod is en dat onze naasten liefhebben het tweede gebod is. We tonen onze liefde voor God door elkaar te dienen. En we hebben de mensen lief die we dienen. Dienstbetoon geeft ons het geluk dat we nooit door eigenbelang zullen krijgen. Dat gebeurt op grote en kleine wijze, in het openbaar en persoonlijk, voor vrienden en voor vreemdelingen.

Zelfs de kleine dingen die we doen, zoals iemand in de tuin helpen of een deur openhouden, kan het leven van een ander een stuk aangenamer maken — en kan ons een beetje gelukkiger maken. We hoeven niet ver weg naar mogelijkheden te zoeken om van onze tijd en energie te geven. Als we het voorbeeld van Christus volgen, hoeven we niet te evalueren wie, wanneer of hoe we dienen. Dan hoeven we alleen maar in actie te komen. Het kan geplande of spontane hulp zijn, voor iemand die we kennen of een vreemde. Christelijk dienstbetoon draait niet om erkenning, aanvaardt geen beloning en komt voort uit liefde.

Hoe we helpen

Naast kleine, persoonlijke hulpacties bieden mormonen hulp op grote schaal aan gebieden in nood. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft sinds 1985 meer dan een miljard Amerikaanse dollar aan contanten en goederen uitgegeven om in 167 verschillende landen humanitaire hulp te verlenen. Ze heeft tenten, dekzeilen, luiers, dekens en andere hulpgoederen naar gebieden in Chili gestuurd die in februari 2010 door een aardbeving waren getroffen. En ze heeft in januari 2010 twee vliegtuigladingen met ruim 36 duizend kilo voedsel en hulpgoederen naar de slachtoffers van de aardbeving in Haïti gestuurd. De plaatselijke, nationale en internationale organisatie van de kerk zorgt ervoor dat hulpgoederen snel verstuurd kunnen worden, zodat voedsel, goederen en vrijwilligers beschikbaar zijn wanneer ze het hardst nodig zijn.

De kerk discrimineert niet op godsdienst, afkomst of nationaliteit. We bieden hoop en de mogelijkheid op een leven zonder ziekte, armoede en wanhoop. Volgens Gods plan moeten we elkaars lasten dragen en zijn handen hier op aarde zijn. Het welzijnsprogramma van de kerk helpt ook mensen in onze omgeving door ze materiële hulp in de vorm van voedsel, kleding en arbeidsbemiddeling te bieden. Ontvangers krijgen de kans om zo mogelijk voor de hulp te werken.


Noodhulp

Ieder jaar worden miljoenen mannen, vrouwen en kinderen getroffen door oorlogen, overstromingen, aardbevingen, tornado’s, orkanen en andere rampen. In die wanhopige omstandigheden kan snelle hulp vaak het verschil tussen leven en dood betekenen.

Door die voorbereiding is de kerk in staat om in tijden van nood onmiddellijk hulp te sturen. Naast het sturen van goederen helpt de kerk ook met geld en vrijwilligers.

Neonatale reanimatie

Zo’n tien procent van alle pasgeboren baby’s hebben vlak na de geboorte ademhalingsproblemen en hebben hulp nodig. Met de juiste instructies en standaard apparatuur kan het overlijden van veel pasgeboren baby’s met ademhalingsproblemen worden voorkomen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkt samen met nationale gezondheidsorganisaties en ministeries van gezondheidszorg van landen over de hele wereld om vast te stellen waar instructie in neonatale reanimatie het hardst nodig is. De kerk stuurt vrijwillige artsen en verpleegkundigen naar deze gebieden om instructie te geven aan verloskundig personeel. Deze plaatselijke personeelsleden kunnen vervolgens anderen de nodige instructies geven. Er zijn nu ruim tachtigduizend verloskundigen opgeleid.

Mazelen

In 2001 is begonnen met mazelencampagnes door een samenwerkingsverband van het Amerikaanse Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, de Verenigde Naties en de U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Het doel was om de wereldwijde sterftecijfers aan mazelen vóór 2010 met negentig procent terug te brengen. In 1999 waren er nog 873 duizend doden gevallen. In 2003 sloot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zich aan bij de mazelencampagnes en schonk ieder jaar een miljoen dollar aan het project. De kerk heeft ook bijgedragen aan het mobiliseren van mensen, wat heel belangrijk is voor het succes van iedere campagne. Een aantrekkelijke jingle, gecomponeerd door een jonge mormoon tijdens de deelname van de kerk aan de mazelencampagne in Madagaskar, is in 28 talen vertaald en op tientallen radiozenders gespeeld. Van 2004 tot 2008 hebben 59.596 kerkleden in 32 landen bijgedragen door langs de deuren te gaan en bij de inentingsplekken te helpen. In januari 2007 was het sterftecijfer aan mazelen met zestig procent teruggebracht.

Schoon water

Door de schoonwaterprojecten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt de gezondheid van gemeenschappen bevorderd door te voorzien in schoonwaterbronnen. Afhankelijk van de plaatselijke behoeften en omstandigheden bestaan deze watervoorzieningen uit bronnen (of boorputten), wateropslag- en distributiesystemen, en waterzuiveringsinstallaties. Sinds 2002 heeft de kerk meer dan vijf miljoen mensen in meer dan 4.500 plaatsen geholpen om toegang te krijgen tot schoon water. Deze schoonwaterprojecten zijn duurzaam gebleken omdat de gemeenschappen betrokken zijn bij de planning en uitvoering van de projecten en er de meeste arbeid voor verrichten. Vertegenwoordigers van de gemeenschappen zijn getraind om onderhoud aan de systemen te plegen.

Oogheelkundige zorg

Het doel van de oogheelkundige zorg van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is te voorzien in oogheelkundige zorg voor de armen door essentiële technische instructies, apparatuur, hulpmiddelen en organisatorische steun te verschaffen aan plaatselijke oogheelkundigen en programma’s. Met oogartsen die hun tijd vrijwillig beschikbaar stellen, heeft de kerk sinds 2003 hulp verleend aan oogheelkundigen en programma’s waardoor ruim 180 duizend mensen zijn geholpen.

Rolstoelen

Zo’n honderd miljoen mensen over de hele wereld hebben een rolstoel nodig. Maar slechts één op de honderd kan zich een rolstoel veroorloven. Gehandicapte mensen zijn vaak afhankelijk van familieleden en vrienden om ze overal naartoe te dragen. Het kan heel erg moeilijk zijn om buitenshuis te komen. Naar school gaan of een baan vinden lijkt een onmogelijke droom. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt gehandicapten hulp, in samenwerking met plaatselijke organisaties. De plaatselijke organisatie onderzoekt de patiënt, schrijft een hulpmiddel voor en helpt met therapie en nazorg. De kerk schenkt de rolstoel, de krukken, de rollator, kussens en andere hulpmiddelen — die soms bij plaatselijke bedrijven worden aangeschaft. Op verzoek kunnen therapeuten aanvullende instructies aan de organisatie geven. Sinds 2001 heeft de kerk ruim driehonderdduizend rolstoelen geschonken in 101 landen.

Hoe u kunt helpen

Onze humanitaire hulpverlening is afhankelijk van de hulp van alledaagse mensen die graag wat leed in de wereld willen verlichten. Net zoals we niet discrimineren op godsdienst, afkomst of nationaliteit als we hulp verlenen, discrimineren we ook niet bij het aanvaarden van hulp. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LDS Humanitarian Center op 00-1-801- 240-6060 of een e-mail sturen naar lds-charities@ldschurch.org .